Prihlásenie na vakcináciu

Prihlásenie na očkovanie:

Na očkovanie môžete prihlásiť seba, alebo svojho rodinného príslušníka, ktorý spĺňa podmienky pre zaočkovanie.
Od 17. marca 2021 je spustený nový registračný formulár na očkovanie registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne.
Neskôr bude otvorená priama registrácia na očkovanie.

K vyplneniu registračného formuláru budete potrebovať:

•meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
•rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj,
•názov poisťovne (očkovanie je naviazané na povinné verejné zdravotné poistenie),
•kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa,
•zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete.
•adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Očkovanie vakcínami:

•Pre obyvateľov nad 60 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a Moderna,
•Pre obyvateľov od 50 do 59 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.
(aktualizované 28.3.2021)

Kto sa môže prihlásiť na očkovanie?

Prihlásiť sa na očkovanie môže každý, kto dosiahol vek nad 50 rokov alebo je:
•zdravotníckym pracovníkom,
•študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia
•prichádza do kontaktu s pacientom, zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
•terénnym sociálnym pracovníkom, zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici, zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
•osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
•zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.
•zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova, zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
•príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
•príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.