Prijaté opatrenia a prevencia

Núdzový stav a zákaz vychádzania od 10. decembra 2021

Núdzový stav: Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.
Zákaz vychádzania: Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 10. decembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022.
Zákaz zhromažďovania sa: S účinnosťou od 10. decembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Súkromné prevádzky: Všetky súkromné prevádzky musia dodržiavať aktuálne nariadenia uvedené na: https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/
Všetky aktuálne opatrenia nájdete na stránke korona.gov.sk

Nariadenia platné od 19.12.

• Rúška sú povinné aj v exteriéri. Nie je povinné ich používať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
• Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
• Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri, v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
• Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.
• Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9.00 do 11.00 hod.

Odporúčania

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR
•Obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb, nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.
•Nedávať deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.
•Odporúčanie pre seniorov, aby vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi, a aby MHD využívali iba v nevyhnutných prípadoch.

Karanténne opatrenia

Od pondelka 21. decembra 2020 od 0:00 platí povinnosť domácej izolácie po príchode na Slovensko pre všetky osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Veľkú Britániu. Už nie je možné jej predísť preukázaním sa výsledkom RT-PCR testu. Každý občan prichádzajúci z Veľkej Británie sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe www.gov.uk a na požiadanie sa preukázať potvrdením o splnení tejto povinnosti polícii. Osoba v izolácii bude na COVID-19 testovaná najskôr na piaty deň po zaregistrovaní na webe. Ak bude test negatívny, izolácia sa končí.
• Od 16. novembra sú v zozname menej rizikových krajín Austrália, Grécko, Lotyšsko, San Marino, Bulharsko, Írsko, Maďarsko, Slovinsko, Cyprus, Island, Monako, Spojené kráľovstvo, Čínska ľudová republika, Japonsko, Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko, Južná Kórea, Nórsko, Švédsko, Estónsko, Kanada, Nový Zéland, Taliansko, Faerské ostrovy, Lichtenštajnsko, Poľsko, Taiwan, Fínsko, Litva, Rakúsko, Vatikán.
• Povinnosť zaregistrovať sa na web stránke http://korona.gov.sk/ehranica, a to najneskôr pri vstupe,
• Povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí až do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 - ak výsledok testu nezískajú a priebeh izolácie je bezpríznakový, tak izolácia končí dovŕšením 10. dňa.
• Alternatívne k povinnostiam registrácie a izolácie sa môžu osoby preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky.
• Aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky stanovuje aj výnimky z týchto pravidiel. Vzťahujú sa aj na tzv. pendlerov, ktorí však majú nosiť pri sebe vyplnené a zamestnávateľom potvrdené tlačivo o tom, že pracujú na území susedného štátu. Vzor tlačiva je v prílohe vyhlášky.
• Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.)