Aktuálny stav odberných miest v meste Košice

Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Kultúrny dom MČ Barca, Barčianská 31 ukončené
Telocvičňa pri MÚ BARCA, Abovská 30 ukončené
letisko (príjazd len od Pereša,
výjazd iba do Barce) 
ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
ZŠ Krosnianska 2, telocvičňa ukončené
ZŠ Ľudovíta Fulu, telocvičňa ukončené
ZŠ Fábryho 44 ukončené
ZŠ Krosnianska 4, vestibul – chodba ukončené
ZŠ Postupimska 37, telocvičňa  ukončené
Jegorovovo námestie 5  ukončené
CVČ Charkovská 1 ukončené
Miestný úrad – Dvorkinová 7 ukončené
Bistro u Tona – Kalinovska 22 ukončené
Výmeník- Jegorovovo námestie 5 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Depo DPMK, Hornádska 10 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, jedáleň, telocvičňa / vonku ukončené
Staničná 13, foyer / vonku podľa počasia ukončené
ZŠ Požiarnicka 3, v triede / vonku podľa počasia ukončené
Kasarne Kulturpark, Kukučínová 2 ukončené
Steel Arena, Nerudova 12  ukončené
ZŠ Užhorodská 39, triedy a cez okienko vstupnej chodby ukončené
SOŠ Ostrovského 1, telocvičňa alebo vonku podľa počasia ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Miestny úrad, Široká 17/A ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Futbalové ihrisko FK Košická Nová Ves, Poľná 1 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Kultúrny dom, Opátska 18 ukončené
Kaštieľ Krásna, Nám. sv. Cyrila a Metoda 2 ukončené
Telocvičňa, ZŠ Rehoľná 2 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Kultúrny dom, Lorinčík 15 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Kultúrny dom, Pod horou 22 ukončené

10

Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Telocvičňa ZŠ Galaktická 9 ukončené
Telocvičňa ZŠ Družicová 4 ukončené
Telocvičňa ZŠ Jenisejská 22 ukončené
Telocvičňa ZŠ Dneperská 4 ukončené
Telocvičňa ZŠ Bukovecká 17  ukončené
Obchodná akadémia Polárna 1 ukončené
Parkovisko pri Miestnom úrade, Poludníkova 7 ukončené
Výmenník Važecká, Galaktická 1A ukončené
Zberný dvor spoločnosti Kosit, Napájadlá 17/A ukončené
Parkovisko pri OC Kaufland, Napájadlá 1/D ukončené
Parkovisko za Poštou Košice 12,/D ukončené
Spišské námestie 3- Levočská ukončené
Parkovisko pri splave, Jenisejská 45 ukončené
Parkovisko pri Hypermarkete Tesco, Napájadlá 16 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
OC Pereš, Revúcka 14 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Futbalové ihrisko, Kovaľská 284 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Bilingválne gymnázium, Park mládeže 5: Trakt A ukončené
Bilingválne gymnázium, Park mládeže 5: Trakt B ukončené
Amfiteáter, Festivalové námestie 2 ukončené
Technická Univerzita – Aula Maxima, Letná 9 ukončené
Technická Univerzita – Združená poslucháreň, Boženy Němcovej 9 ukončené
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie – Pavilón 32, Komenského 73 ukončené
ZŠ Polianska 1, vonku ukončené
Telocvičňa na ZŠ Hroncova 23 ukončené
ZŠ Tomášikova 31, vonku ukončené
Spojená škola Odborárska 2 ukončené
Basketbalová hala Lokomotíva, Čermeľská cesta 1 ukončené


Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
ZŠ Starozagorská 8 ukončené
ZŠ Mateja Lechkého, Jána Pavla II, 1 ukončené
ZŠ Drábova 3 ukončené
Miestny úrad, Trieda KVP 1 ukončené
Budova aktivačných pracovníkov Miestneho úradu, Trieda KVP 1 ukončené
Garáž pod Miestnym úradom KVP, Trieda KVP 1 ukončené
Telocvičňa na ZŠ Janigova 2 ukončené
Telocvičňa na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 ukončené
Výmenník Wuppertálska, Titogradská 17 ukončené
Drocárov park – športové zázemie vonku ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Telocvičňa na ZŠ Belehradská 21 ukončené
ZŠ Bruselská 18, ihrisko ukončené
Poliklinika Ťahanovce, Americká trieda 17 ukončené
Elokované pracovisko ZUŠ Jantárova, Aténska 1 ukončené
Centrum voľného času, Juhoslovanská 2 ukončené
Kultúrne stredisko, Budapeštianska 30 ukončené
Skatepark Ťahanovce, Bruselská – Európska trieda ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4 ukončené
SPŠ Dopravná, Hlavná 113
ukončené
Kunsthalle, Rumanova 1 ukončené
Angels Aréna, Pri Jazdiarni 1 ukončené
Štátne divadlo, Hlavná 32 
ukončené
Stará radnica, Hlavná 59
ukončené
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Dr Koslivého 1 ukončené
Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Škultétyho 10
ukončené
Sobášna sieň, Hviezdoslavova 7
ukončené
Gymnázium M.R. Štefánika, Laca Novomeského 4
ukončené
Výmenník Štítova, Štítova 3
ukončené
Štátna filharmónia – Dom umenia, Moyzesova 66
ukončené
Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2
ukončené
Gymnázium, Šrobárova1, vestibul/dvor ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Kultúrne stredisko, Železiarenská 7 ukončené
Spoločenský dom, Mládežnícka 1 ukončené
Športový areál, Mládežnícka 5 ukončené
Vstupný areál U.S. Steel Košice3 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Parkovisko pri Kultúrnom dome, Podbeľová 1 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Dvor Miestneho úradu, Ťahanovská 31 ukončené
Futbalový štadión, rekreačná oblasť Anička ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Kultúrne stredisko Jánošík, Nižná úvrať 25 ukončené
Spojená škola, Opatovská cesta 101 ukončené
Odberné miesto Odhadovaný čas čakania v minútach
Poslucháreň bývalej ZŠ, Petzvalova 4 ukončené
CVČ Domino, Popradská 86 ukončené
Centrum voľného času, Orgovánová 5 ukončené
Stredná športová škola, Trieda SNP 104
ukončené
Telocvičňa v basketbalovej hale ZŠ Bernolákova 16 ukončené
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ, Ondavská 21 ukončené
Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61 ukončené
MČ Západ, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A (vchod od parkoviska) ukončené
Saleziáni don Bosca, Tri hôrky 17 ukončené
Miestny úrad, Trieda SNP 39 ukončené
ZŠ Považská 12, telocvičňa/vonku ukončené