Školy a školské zariadenia

Školské vyučovanie prebieha dištančne

Školy zostávajú zatvorené. Vyučovanie prebieha prostredníctvom internetu.

Prijímacie a záverečné skúšky sa môžu konať

Maturitné, prijímacie záverečné a absolventské skúšky sa môžu uskutočniť za prísnych bezpečnostných podmienok.
Skúšky sa musia realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia.
Vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 metre.
Každý skúšajúci musí byť chránený rúškom.
Musí sa obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
Pri písomných testoch je povinné dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou.

Na rozostupy by mal dohliadať personál školy

Personál školy musí zabezpečiť rozostupy medzi žiakmi v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Takisto by mali dohliadať aj na dôsledné vetranie tried a priestorov školy.

MŠ s právnou subjektivitou 15 MŠ + 4 EL.P + 2 ZŠsMŠtermínpočet detí
1. Belehradská 6 0
2. Budapeštianska 121.12., 22.12,     od 8.115 / 15
3. El. prac. Viedenská 3421.12., 22.12,     od 4.127 / 25
4. Dneperská 821.12., 22.12,     od 4.1nevie
5. Galaktická 9 0
6. Havanská 26 0
7. Hrebendova 5 0
8. Juhoslovanská 4 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka11
9. Žiacka18 – Krásna 0
10. Nešporova 28prevádzka celé prázdniny30 / 25
11. El. prac. Bystrická 34 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka10
12. Palárikova 22prevádzka celé prázdniny14 / 24
13. Smetanova 1121.12., 22.12,     od 4.193 / 79
14. Trebišovská 1121.12., 22.12,     od 4.114 / 13
15. Turgenevova 7prevádzka celé prázdniny31 / 34
16. El. prac. Lorinčík 15 0
17. Zuzkin park 221.12., 22.12,     od 8.118 / 11
18. Žižkova 4 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka40
19. El prac. Turgenevova 38 0
20. Masarykova 19/A21.12., 22.12,     od 8.115 / 15
21. Želiarska 4 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka 

Kompletné informácie o opatreniach v súvislosti s koronavírusom nájdete na webstránke ministerstva školstva.