Školy a školské zariadenia

Od 10. decembra sa žiaci vracajú do škôl

účinnosťou od 10. decembra 2022 sa žiaci materských, základných aj stredných škôl vracajú k prezenčnej výučbe.
Školy sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Školy sa riadia školským semaforom

V školskom roku 2021/2022 sa všetky typy škôl riadia školským semaforom. Určuje, v akom režime môžu byť školy otvorené a aké povinnosti vyplývajú pre učiteľov či rodičov. Jeho najnovšie verziu nájdete na webe Ministerstva školstva

Od 10. decembra sa žiaci vracajú do škôl

účinnosťou od 10. decembra 2022 sa žiaci materských, základných aj stredných škôl vracajú k prezenčnej výučbe.
Školy sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Košické školy sa otvoria najskôr v marci

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ), Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od pondelka 8. februára 2021 až do odvolania neobnovuje prevádzka základných a ani materských škôl v našom meste.
Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v Košiciach a ich okolí a zvyšujúci sa podiel britskej mutácie koronavírusu u infikovaných osôb, ktorý v súčasnosti dosahuje 80 percent.
V prevádzke však tak ako doteraz zostávajú materské školy, celodenné školské kluby detí na I. stupni ZŠ a školské jedálne pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Košické školy sa otvoria najskôr v marci

Najčastejšie otázky k otváraniu škôl

Deti ktorých rodičov môžu v pondelok 8. marca 2021 nastúpiť do škôl? Do škôl môžu nastúpiť deti materských škôl a žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl, ktorých rodičia musia pracovať.

Čo musí predložiť rodič dieťaťa pred nástupom do školy? Rodič musí predložiť čestné prehlásenie, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadenú karanténu, nebol ostatných 7 dní v úzkom kontakte s osobou potvrdenou alebo podozrivou na ochorenie COVID-19. Zároveň prehlasuje, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti. Pri nástupe detí do škôl budú riaditelia prihliadať na špecifické podmienky a potreby žiakov a ich rodičov.

Kde nájde rodič čestné prehlásenie? Čestné prehlásenia budú k dispozícii na Edupage školy a aj na vrátniciach škôl. Musím ako rodič predkladať nejaké kópie potvrdení, napr. o výsledku negatívneho testu alebo potvrdenie od zamestnávateľa? Nie, rodič nemusí predkladať žiadne ďalšie potvrdenia. V prípade požiadania prosíme rodičov, aby umožnili poverenému zamestnancovi školy nahliadnuť do výsledku negatívneho testu.

Bude moje dieťa môcť navštevovať aj ŠKD? Áno, samozrejme, ŠKD bude v prevádzke pre všetky deti, ktoré budú na vyučovaní v škole.

Ako bude zabezpečené stravovanie? Podobne ako v prípade ŠKD - strava bude zabezpečená pre všetky deti, ktoré budú na vyučovaní v škole.

Je bezpečné otvárať školy v meste, ak je mesto „čiernym okresom“? Prevádzka škôl je priebežne konzultovaná s hygienikmi RÚVZ a posudzovaná Krízovým štábom mesta Košice. RÚVZ odporučil školy ponechať v prevádzke za už stanovených podmienok.

Aké ochranné pomôcky musia mať žiaci počas vyučvania? Od 8. marca 2021 musia všetci zamestnanci škôl používať respirátor. Žiaci na 1. stupni ZŠ musia používať rúško a deti do 6 rokov, teda deti v MŠ nemusia mať rúško.

Akým spôsobom bude riešené dištančné vzdelávanie detí, ktoré nemôžu nastúpiť do školy? Riaditeľ nastaví organizáciu školy podľa možností. V prípade, že bude veľa detí doma a nie priamo v škole, zabezpečí aj dištančné vzdelávanie. Ak bude väčšina detí v škole, zvyšok žiakov bude dostávať úlohy individuálne. Informujte sa priamo vo vašej škole.

Aké sú súčasné podmienky vyplácania pandemickej OČR? Uvádzame, v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
• im bola nariadená karanténa/izolácia,
• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Školské vyučovanie prebieha dištančne

Školy zostávajú zatvorené. Vyučovanie prebieha prostredníctvom internetu.

Prijímacie a záverečné skúšky sa môžu konať

Maturitné, prijímacie záverečné a absolventské skúšky sa môžu uskutočniť za prísnych bezpečnostných podmienok.
Skúšky sa musia realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia.
Vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 metre.
Každý skúšajúci musí byť chránený rúškom.
Musí sa obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
Pri písomných testoch je povinné dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou.

MŠ s právnou subjektivitou 15 MŠ + 4 EL.P + 2 ZŠsMŠtermínpočet detí
1. Belehradská 6 0
2. Budapeštianska 121.12., 22.12,     od 8.115 / 15
3. El. prac. Viedenská 3421.12., 22.12,     od 4.127 / 25
4. Dneperská 821.12., 22.12,     od 4.1nevie
5. Galaktická 9 0
6. Havanská 26 0
7. Hrebendova 5 0
8. Juhoslovanská 4 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka11
9. Žiacka18 – Krásna 0
10. Nešporova 28prevádzka celé prázdniny30 / 25
11. El. prac. Bystrická 34 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka10
12. Palárikova 22prevádzka celé prázdniny14 / 24
13. Smetanova 1121.12., 22.12,     od 4.193 / 79
14. Trebišovská 1121.12., 22.12,     od 4.114 / 13
15. Turgenevova 7prevádzka celé prázdniny31 / 34
16. El. prac. Lorinčík 15 0
17. Zuzkin park 221.12., 22.12,     od 8.118 / 11
18. Žižkova 4 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka40
19. El prac. Turgenevova 38 0
20. Masarykova 19/A21.12., 22.12,     od 8.115 / 15
21. Želiarska 4 iba 21.12. a 22.12.  prevádzka 

Kompletné informácie o opatreniach v súvislosti s koronavírusom nájdete na webstránke ministerstva školstva.