BEZPLATNÉ TESTOVANIE NA PRÍTOMNOSŤ PROTILÁTOK VOČI VÍRUSU SARS-CoV-2

Bezplatné testovanie na prítomnosť protilátok

Vďaka spolupráci mesta Košice s Lekárskou fakultou UPJŠ na prevalenčnej štúdii PREVCOVEAST sa na košickom magistráte môžete nechať bezplatne otestovať na prítomnosť protilátok voči ochoreniu Covid-19.
Cieľom štúdie je pochopenie tvorby protilátok voči vírusu SARS-CoV-2, zistenie ich prítomnosti v populácii, a tak aj zistenie skutočného výskytu ochorenia Covid-19 na Slovensku.

Kto sa môže testovania zúčastniť?

Testy na protilátky sú určené pre záujemcov starších ako dvanásť rokov vrátane.
TESTOVANIA SA NEMÔŽU ZÚČASTNIŤ UŽ ZAOČKOVANÉ OSOBY, A TO ANI PO PRVEJ DÁVKE VAKCÍNY.
Testy, ktoré sú pri štúdii používané sú totiž určené na post-infekčnú imunitu, nie post-vakcinačnú.

Kedy a ako dlho bude testovanie v rámci uvedenej štúdie trvať?

Od 19.apríla 2021 počas nasledujúcich dvoch týždňov v časoch:
PONDELOK – ŠTVRTOK: 12.00 – 17.00 h
PIATOK– NEDEĽA: 9.00 – 17.00 h

Môžem sa registrovať?

Áno, registrácia je možná na stránke https://protilatky.kosice.sk/prihlasenie . Nevyhnutnou súčasťou samotnej štúdie je však vyplnenie dotazníka a informovaného súhlasu. Ak máte možnosť si ich pred testovaním vytlačiť a vyplniť doma, urobte tak. Skrátite si tým čas strávený na odberovom mieste.

Čo je potrebné vyplniť?

Dospelý účastník testovania by mal vyplniť Dotazník dospelý a Informovaný súhlas dospelý (dve kópie)
Testovania sa môžu zúčastniť aj deti od 12 rokov. Nezabudnite však spolu s nimi alebo za nich vyplniť Dotazník deti a dorast a Informovaný súhlas zákonný zástupca (dve kópie)
Lekárska fakulta UPJŠ pripravila aj informovaný súhlas pre deti od 12 do 14 rokov a od 15 do 17 rokov, ktoré im primeraným spôsobom objasňujú účely i význam testu. Nie je potrebné ich podpisovanie. Stiahnuť si ich môžete tu: Informovaný súhlas maloletý 12-14, Informovaný súhlas maloletý 15-17. (dve kópie)

Ako bude testovanie prebiehať?

Zdravotný pracovník odoberie z bruška prsta niekoľko kvapiek krvi a následne vykoná „rýchlotest“, po ktorom môžete upustiť odberové miesto. Výsledok Vám bude oznámený prostredníctvom SMS správy.
Všetky informácie o testovaní, realizovanej štúdii, ochrane osobných údajov i odpovede na ďalšie otázky nájdete v informovanom súhlase v odkaze vyššie.

Čo znamená výsledok vášho protilátkového testu?

NEGATÍVNY VÝSLEDOK

IgM neg., IgG neg. – s najväčšou pravdepodobnosťou ste sa vírusom SARS-CoV-2 nenakazili, alebo sa po prekonaní ochorenia u vás nevytvorila alebo už nepretrváva dostatočná ochrana proti infekcii COVID-19.

POZITÍVNY VÝSLEDOK

Pozitívny výsledok znamená, že ste buď v minulosti prekonali ochorenie COVID-19 alebo ním aktuálne trpíte.
IgM poz., IgG neg. (test pozitívny na IgM protilátky) – s najväčšou pravdepodobnosťou aktuálne trpíte ochorením COVID-19. Odporúčame vám navštíviť najbližšie odberné miesto na potvrdenie ochorenia antigénovým testom alebo sa objednať na PCR test. Zároveň vám odporúčame dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.
IgM neg. IgG poz. (test pozitívny na IgG protilátky) - ochorenie COVID-19 ste prekonali v minulosti. Pre stanovenie množstva protilátok vám odporúčame obrátiť sa na komerčné laboratóriá, ktoré ponúkajú túto službu.
IgM poz., IgG poz. (test pozitívny na IgM a aj IgG protilátky) – ste v záverečnej fáze ochorenia alebo ste ochorenie prekonali v nedávnej minulosti. V prípade, že máte príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka viac ako 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť a únava) obráťte sa na svojho všeobecného lekára/lekára pre deti a dorast. Zároveň vám odporúčame dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.