Dôležité kontakty a mestské podniky

MESTSKÝ PODNIK KONTAKT
Tepelné hospodárstvo 24-hodinový dispečing:
055/ 6360 999,
055/ 6360 991
e-mail: teho@teho.sk,  sekretariat@teho.sk
ZOO Košice tel.: 055/7968011
e-mail: zoo@zookosice.sk
Knižnica pre mládež MKE e-mail: kniznicake@kosicekmk.sk
Správa mestskej zelene tel.: 055 / 726 34 90,
0902 613 265
e-mail: smsz@smsz.sk
Psychosociálne centrum tel.: +421 918 451 452
e-mail: pscentrum@pscentrum.sk
Mestské lesy tel.: 055 677 00 15 ,
055 677 00 16
e-mail: melesko@meleskosice.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu – Košice Turizmus tel.: +421 918 698 299
e-mail: visit@visitkosice.org
Bytový podnik mesta Košice Podateľňa/Ústredňa:
055 78 71 301
e-mailový kontakt: bpmk@bpmk.sk
Poruchová služba
24hodinový dispečing:
055 78 71 301
0557 871 345
0917 880 051
Spoločnosť s účasťou mesta – KOSIT a.s. e-mail: otazky@kosit.sk
bezplatná linka:
0800 156 748