Dôležité kontakty a mestské podniky

MESTSKÝ PODNIK

FUNGOVANIE PODNIKU

KONTAKT

Tepelné hospodárstvo

 • Budova TEHO je odo dňa  21.05.2020 pre verejnosť otvorená.
 • Návštevníci musia rešpektovať prijaté bezpečnostné a hygienické opatrenia a dodržiavať opatrenia doporučené hlavným hygienikom – povinné nosenie rúšok v interiéroch, udržiavanie adekvátnej vzdialenosti.
 • V budove sa zdržiavajte len nevyhnutný čas a osobný kontakt so zamestnancami obmedzte na  minimum.
 • Viac informácií nájdete na: www.teho.sk

24-hodinový dispečing:
055/ 6360 999,
055/ 6360 991
e-mail: teho@teho.sk,  sekretariat@teho.sk

ZOO Košice

 • Zoologická záhrada Košice otvorila svoje brány verejnosti v stredu 6. mája.
 • Zoologická záhrada bude otvorená podľa štandardných otváracích hodín teda od 9:00 do 19:00 hod, cena vstupného zostáva nezmenená.
 • Návštevníci budú musieť rešpektovať hygienicko-bezpečnostné podmienky súvisiace s ochranou zdravia návštevníkov aj zamestnancov ZOO.
 • ZOO sprístupní celý areál, zatvorené však zostanú exotárium a minivivárium.
 • Návštevníci sa budú môcť pohybovať len v jednom smere. Vodidlom pre nich budú biele šípky vedúce návštevníckou trasou.
 • Novinky o ZOO môžete sledovať na webe: https://www.zookosice.sk/kontakt.html
  a na Facebooku: https://www.facebook.com/ZooKosice/

tel.: 055/7968011
e-mail: zoo@zookosice.sk

Knižnica pre mládež MKE

 • Knižnica pre mládež mesta Košice otvára všetky mimoškolské pobočky. Otvorená je už aj školská pobočka na Základnej škole Družicová.
 • Od 1.6.2020 si už čitatelia v LitParku môžu vyberať knihy priamo z políc.
 • Knižnice dávajú generálny pardon na všetky už vygenerované upomienky.
 • Knihy sa dajú požičať elektronicky a telefonicky, na vrátenie odporúča knižnica využiť bibliobox.
  OTVÁRACIE HODINY – Po – Pia: 8.00-11.00 hod. a 12.00-16.00 hod. Výnimkou je streda: 10.00-13.00 hod. a 14.00-18.00 hod.
 • Všetky vrátené knihy sú zaradené do sedemdňovej karantény. Naďalej platí povinnosť mať ochranné rúško, dezinfekcia rúk a dodržiavanie dvojmetrového rozstupu.
 • Knižnica počas obmedzeného karanténneho fungovania vydáva kreatívne pracovné zošity, ktoré vychádzajú 2x do týždňa, v pondelok a piatok.
 • Knižnica pokračuje v rozbehnutých aktivitách, ktoré je možné realizovať online.
 • Viac informácií nájdete na: https://www.kosicekmk.sk/

e-mail: kniznicake@kosicekmk.sk

Správa mestskej zelene

 • V súvislosti s krízovými opatreniami Správa mestskej zelene v Košiciach nebude vykonávať iné ako nevyhnutné práce spočívajúce v ochrane zdravia a majetku občanov.
 • Správa mestskej zelene každý deň od 7.00 do 9.00 hod. dezinfikuje 30 detských parkov a lavičky v Mestskom parku.
 • PREDAJŇA RASTLINNÉHO MATERIÁLU na Rastislavovej ulici č. 79 v Košiciach je otvorená a o hodinu predlžuje svoju otváraciu dobu v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.
 • KOMPOSTÁREŇ BERNÁTOVCE pristupuje k prísnejším opatreniam pri prijímaní odpadu do kompostárne. Od 21. marca 2020 bude príjem odpadu na kompostárni zabezpečený výlučne len pre zmluvných partnerov.
 • PREDAJ ZÁHRADNÉHO KOMPOSTU JE NAĎALEJ ZASTAVENÝ.
 • Všetky detské ihriská v správe Správy mestskej zelene v Košiciach sú zatvorené do odvolania.
 • Viac informácií nájdete na webe: smsz.sk/ alebo na Facebooku: www.facebook.com/smszkosice/

tel.: 055 / 726 34 90,
0902 613 265
e-mail: smsz@smsz.sk

Psychosociálne centrum

 • V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 Psychosociálne centrum funguje v obmedzenom režime.
 • Vstup do priestorov je povolený len s rúškom, následne je pri vstupe do ambulancií k dispozícii bezdotyková dezinfekcia rúk.
 • Ambulancia klinickej psychológie aj Psychiatrická ambulancia pracuje v čiastočne zmenenom režime pre ochranu pacientov aj personálu.
  Psychiatrická ambulancia
 • Kontroly osobne na ambulancii pre akútne stavy + dispenzárna starostlivosť po telefonickom dohovore. Bez obmedzenia funguje predpis elektronických receptov a telefonicky rada lekára. Kontakt: +421 905 704 000
  Ambulancia klinickej psychológie
 • Osobne na ambulancii sú realizované neodkladné psychodiagnostické vyšetrenia. Psychoterapia s klientmi je realizovaná formou video-hovorov a telefonicky, kontakt s klientmi udržiavame aj formou emailov. Po telefonickom dohovore prijímame do psychologickej starostlivosti taktiež nových klientov.
 • Klientov, ktorí sú dohodnutí na osobné stretnutie, žiadame, aby sa do ambulancie dostavili v stanovenom čase aby nedochádzalo k stretnutiam viacerých osôb. Kontakt: +421 918 538 735, +421 918 451 452
  Denný stacionár
 • Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári je dočasne pozastavené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24. 03. 2020. Komunikácia s klientmi prebieha telefonicky. Zároveň je telefonicky alebo prostredníctvom emailu poskytované poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov. Kontakt: dennystacionar@pscentrum.sk +421 918 538 735
 • Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva – Južná trieda 23, Košice
  Poradenstvo na pobočke prebieha len telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Ak ide o poradenstvo, ktoré si vyžaduje štúdium materiálov, tak je možné zaslať ich mailom naskenované alebo odovzdať osobne v priestoroch vstupu po telefonickom dohovore a následné poradenstvo prebehne telefonicky.

tel.:055/678 45 20, +421 949 404 981 
e-mail: juznatrieda@pscentrum.sk

Mestské lesy

 • V súvislosti s krízovými opatreniami Mestské lesy Košice a.s., obmedzili vstup do vlastných budov a prevádzok. Kontakt so spoločnosťou je naďalej možný telefonicky alebo mailom.
 • Vzhľadom na zvýšený počet návštevníkov lesa žiadame všetkých, aby nielen v tomto období udržiavali poriadok v lese a na rekreačných plochách nenechávali po sebe odpadky. Boli voči sebe ohľaduplní, pri vychádzkach a rekreačných aktivitách sa nezhromažďovali, primerane dodržiavali vzájomný odstup, nosenie rúšok a prípadné pokyny zamestnancov lesov.
 • V prípade nutnosti riešenia aktuálnych problémov a otázok súvisiacich s verejným užívaním lesov  kontaktujte Mestské lesy na :melesko@meleskosice.sk, alebo telefonicky: 055 677 00 15.
 • Viac informácií nájdete na webe: https://www.meleskosice.sk/

alebo Facebooku: https://www.facebook.com/mestskelesykosice/?ref=br_rs

tel.: 055 677 00 15 ,
055 677 00 16
e-mail: melesko@meleskosice.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu – Košice Turizmus

 • V rámci prevencie proti možnému šíreniu koronavírusu boli ku dňu 9. marec prijaté nasledovné opatrenia:
 • zákaz organizovania verejných zhromaždení na území mesta. Opatrenie bolo zrušené a verejné zhromaždenia sú povolené do 500 účastníkov. 
 • zákaz všetkých školských exkurzií, zájazdov, výletov a akcií s vyššou koncentráciou detí
 • zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb
 • NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM KOŠICE JE DO ODVOLANIA PRE VEREJNOSŤ UZAVRETÉ

Viac informácií: http://www.visitkosice.org/sk/prevencia_proti_sireniu_koronavirusu

tel.: +421 918 698 299

e-mail: visit@visitkosice.org

Bytový podnik mesta Košice

 • Výkon činnosti Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. je v tomto období obmedzený na minimum, preto prosí svojich klientov, aby sa vyhli osobnej návšteve BPMK.
 • Zároveň informujú svojich klientov, ktorí by chceli uhrádzať svoje záväzky, alebo majú požiadavky na vystavenie poštových poukážok – šekov, aby tak urobili bezhotovostne, t.j. prevodom na účet BPMK, ktorý je: 3072566955/0200, vedený vo VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955

BIC: SUBASKBX

Do poznámky pre prijímateľa, je potrebné uviesť priezvisko a ulicu.

 • Viac na webe: http://www.bpmk.sk/

alebo Facebooku: https://www.facebook.com/Bytov%C3%BD-Podnik-Mesta-Ko%C5%A1ice-316980701645917/

Podateľňa/Ústredňa:
055 78 71 301

e-mailový kontakt: bpmk@bpmk.sk

Poruchová služba
24hodinový dispečing:
055 78 71 301
055 7871 345
0917 880 051

Spoločnosť s účasťou mesta – KOSIT a.s.

 • V aktuálnej situácii spoločnosť KOSIT funguje bez obmedzení vo vzťahu k obyvateľom nášho mesta.
 • Zberné dvory sú otvorené vo svojom štandardnom prevádzkovom čase, systém celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi je od 27.marca znovu obnovený.
 • V zmysle našich verejných vyjadrení prosíme Košičanov, aby v súčasnej mimoriadnej situácii boli ohľaduplní a nezneužívali veľkokapacitné kontajnery na ich zapĺňanie množstvom vlastného odpadu.
 • V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky – jednorazové rúška, respirátory, rukavice, vreckovky – likvidujú ako bežný odpad. Tento druh odpadu NEPATRÍ do nádob triedeného zberu, ale do komunálneho odpadu.
 • Odporúča sa nasledovný postup:
 • Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
 • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner) a následne si dôkladne umyť ruky.
 • Viac informácií nájdete na webe a Facebooku:

https://www.facebook.com/kositgroup/

https://www.facebook.com/zacistejsiekosice/

e-mail: otazky@kosit.sk

bezplatná linka:

0800 156 748