Doprava a parkovanie

Do MHD
len s rúškom

Do MHD je možné vstúpiť len s rúškom alebo inou ochranou nosa a úst (šatka, šál). Vodič má právo vás vykázať z vozidla, ak nastúpite bez takejto ochrany.

DPMK zrušil väčšinu nočných spojov, MHD funguje v prázdninovom režime

Od 19. decembra ruší Dopravný podnik mesta Košice väčšinu nočných spojov. Výnimku tvorí prvý a posledný nočný spoj, ktorý slúži na prepravu z a do práce.
MHD v meste Košice funguje v režime voľné dni.

Dočasné zrušenie predaja CL u vodičov

Cestujúcim odporúčame zakúpiť si cestovný lístok vopred alebo pomocou SMS lístka vo forme prázdnej SMS na číslo 1166.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Naozaj policajti rozdávajú pokuty 50 eur za nenosenie rúška v MHD?

Nie, táto informácia, ktorá preletela internetom, nebola pravdivá. Vodič vozidla MHD, do ktorého sa pokúsite vstúpiť bez rúška vás ale môže z vozidla vykázať.