Verejné priestranstvá a cintoríny

30 detských ihrísk je otvorených

Každý deň pred otvorením parkov musia upratať všetky ihriská, pohrabať v nich piesok, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy jednotlivých herných zostáv. Ďalšou povinnosťou je raz za týždeň pieskovisko preliať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Prameň Gajdovka je otvorený

Minerálny prameň Gajdovka na Aničke je otvorený. Na základe výsledkov rozboru vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach povoľuje spustenie prameňa do riadnej prevádzky.

Verejný cintorín je otvorený

Mestský cintorín aj Urnový háj pri Krematóriu sú otvorené pre verejnosť.
Cintorín je otvorený v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Pripomíname, aby ste pri návšteve pietnych miest nezabudli na povinnosť nosiť rúško a dodržiavali minimálne dvojmetrový odstup od ostatných návštevníkov.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V akom režime funguje prameň Gajdovka?

Prameň Gajdovka funguje za sprísnených hygienických podmienok. Pri odbere vody z prameňa musia návštevníci pristupovať k prameňu jednotlivo a zachovať si dvojmetrové odstupy. Všetkých návštevníkom prosíme o disciplínu a dodržiavanie pokynov strážnej služby prameňa. 

Aké pravidlá platia pre pohreby po otvorení verejného cintorína? 

Od 22. 04.2020 je pre verejnosť opätovne otvorený Mestský cintorín aj Urnový háj pri Krematóriu. Naďalej platí, že počas smútočných obradov je umožnená prítomnosť maximálne 40 osobám v krematóriu a 25 ľudí v interiéroch verejného cintorína pod podmienkou dodržiavania všetkých ďalších bezpečnostných opatrení, ako je nosenie rúška či bezpečné odstupy.