Verejné priestranstvá a cintoríny

Od 9. novembra sú areály Verejného cintorína a Krematória prístupné verejnosti

Od 9. novembra sú areály Verejného cintorína a Krematória prístupné verejnosti v čase od 7:00 do 17:00. Správa mestskej zelene v Košiciach ako správca Verejného cintorína a Krematória oznamuje návštevníkom, že prevádzky Verejného cintorína aj Krematória sa riadia podľa platných opatrení na základe aktuálnej farby COVID semaforu pre okresy Košice I-IV.
• pri vstupe do budovy je potrebné sa zapísať (menom a priezviskom, telefonickým alebo mailovým kontaktom) na pripravený zoznam. Tieto informácie slúžia iba na účely epidemiologického vyšetrenia a po uplynutí dvoch týždňoch odo dňa konania obradu budú zničené.
• vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami - iba respirátorom bez výdychového ventilu,
• pri vchode do prevádzky je povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
• zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 metre, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
• v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácií,
• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
• je zakázané podávania rúk
•Vždy aktuálne opatrenia a otváracie hodiny Verejného cintorína aj Krematória nájdete na oficiálnej stránke mestskej zelene

Aktuálne opatrenia Verejný cintorín

• Maximálny počet účastníkov pohrebného obradu na Verejnom cintoríne je 9 osôb,
• v prípade, ak sa pohrebného obradu zúčastnia výlučne očkované osoby v zmysle vyhlášky (osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou schémou, osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku), maximálny počet účastníkov pohrebného obradu na Verejnom cintoríne je v tomto prípade 33 osôb.

Aktuálne opatrenia Krematórium

• Maximálny počet účastníkov pohrebného obradu na Krematóriu je 18 osôb,
• v prípade, ak sa pohrebného obradu zúčastnia výlučne očkované osoby v zmysle vyhlášky (osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou schémou, osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochor eniu COVID19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku), maximálny počet účastníkov pohrebného obradu na Krematóriu je v tomto prípade 68 osôb.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V akom režime funguje prameň Gajdovka?

Prameň Gajdovka funguje za sprísnených hygienických podmienok. Pri odbere vody z prameňa musia návštevníci pristupovať k prameňu jednotlivo a zachovať si dvojmetrové odstupy.  Všetkých návštevníkom prosíme o disciplínu a dodržiavanie pokynov strážnej služby prameňa.