Verejné priestranstvá a cintoríny

Prameň Gajdovka je otvorený

Minerálny prameň Gajdovka na Aničke je otvorený. Na základe výsledkov rozboru vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach povoľuje spustenie prameňa do riadnej prevádzky.

Cintorín a krematórium sú nateraz pre verejnosť zatvorené

Cintorín a krematórium obmedzuje služby pre verejnosť na Verejnom cintoríne a na krematóriu, len na nevyhnutné úkony týkajúce sa pochovávania a objednávania pohrebov. Vybavovanie nájomných zmlúv, a iných úkonov, ktoré nie sú v tejto oblasti nevyhnutné, bude správca vykonávať až po odvolaní týchto opatrení.

Úradné hodiny kancelárie Verejného cintorína v Košiciach:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 7.30 -11.30 / 12.00 až 15.00
streda: 7.30 - 11.30 / 12.00 až 17.00

Úradné hodiny kancelárie Krematória:
Pondelok až piatok: 7.30 -12.00 / 12.30 - 15.00

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V akom režime funguje prameň Gajdovka?

Prameň Gajdovka funguje za sprísnených hygienických podmienok. Pri odbere vody z prameňa musia návštevníci pristupovať k prameňu jednotlivo a zachovať si dvojmetrové odstupy. Všetkých návštevníkom prosíme o disciplínu a dodržiavanie pokynov strážnej služby prameňa.